Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Canadian pacific airlines

 

Canadian Pacific Airlines en

de Florida Division of Tourism

 

We hebben uitgebreide ervaring in de toerismesector in Europa, Amerika en het Caribisch gebied; op het vlak van productontwikkeling en branding, marketing en ontwikkeling van bestemmingen. Te beginnen met reisbureauketens, reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen zoals NORDAIR en Canadian Pacific Airlines in Canada en de Verenigde Staten. We hebben ook gewerkt met het Canadees Bureau voor Toerisme (Tourism Canada) in de Benelux, Scandinavië en Finland en met vertegenwoordigers van de staat Florida in Canada voor de Florida Division of Tourism die gevestigd is in Toronto (Canada).