Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Dappermarkt

 

DapperMarkt, Amsterdam

 

De Dappermarkt ligt in Amsterdam Oost. De Dapperstraat is al in 1910 officieel aangewezen door de Stad Amsterdam als Ventsraat en wordt zes dagen in de week gehouden. (maan- t/m zaterdag). Producten te koop worden afgestemd op de diversiteit van de bevolking in de buurt en de rest van de stad, t.w. Marrokaans, Antilliaans, Surinaams, Turks en natuurlijk Nederlands. Het Oosterpark aan de zuidkant van de Dapperbuurt was het eerste grote park, gefinancierd door de Stad Amsterdam en het dateert van 1891. Het Tropen Museum aan de noordwest kant van het park toont de geschiedenis van vele van de volkeren die men buiten op straat en de markt tegenkomt. Rondom het Oosterpark bevinden zich een aatal laat 19e eeuwse buurten, zoals De Oosterparkbuurt, De Indische Buurt en De Transvaalbuurt. Momenteel vinden in deze buurten een aantal stedelijke vernieuwings trajecten plaats om de levensstandaard te verhogen. Waaronder een omstreden project met de naam: Verdubbeling Oosterpark.

Dit project ving aan met Placemaking in Oosterpark.