Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Delflandplein

Delflandplein

 

Het Delflandplein vormt het centrum van de Delflandpleinbuurt. Een centrum dat onlangs zijn levendigheid is verloren door leegstaande panden, verloedering van straatmeubilair en een verlies aan buurtactiviteiten. Buurtbewoners zouden hier graag verandering in zien en zich weer thuis willen voelen in eigen buurt. Een optimale kans voor Placemaking Plus om in samenwerking met Ahold e.a een nieuw leven te blazen in het Delflandplein. 

 

Place Game

Mei 2017

In opdracht van Albert Heijn, Woonstichting De KeyBouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV, heeft Placemaking Plus  op 19 mei 2017  een Place Game georganiseerd  op het Delflandplein, Amsterdam Nieuw-West met als doel het verkennen van kansen voor dit gebied. Door middel van een Place Game komen we erachter hoe betrokkenen naar hun leefomgeving kijken en welke activiteiten zij hier graag zouden willen zien. 

De ideeën uit de Place Game Delflandplein richten zich voornamelijk op de terugkeer van de leefbaarheid, sfeer en gezelligheid in de omgeving.

De levendigheid in de omgeving kan volgens de deelnemers gestimuleerd worden door meer activiteiten te organiseren met ondernemers en bewoners, het plaatsen van spelelementen voor jong en oud en een ideeëntent waar bewoners e.a. de ruimte krijgen om buurtinitiatieven op te zetten. Naast het organiseren van activiteiten zouden de deelnemers graag ontmoetingsplekken creëren, denk aan nieuwe horecagelegenheden en kiosken. De leegstaande panden en overvloed aan ruimte op en rond het Delflandplein bieden genoeg mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe broedplaatsen.

Een volledig verslag van de place game vind je hier