EG Buurt uitnodiging_landscape_PlacemakingPlus.jpg


For English, please click here!

EG Buurt Place Game (13 September, 2018)

Placemaking Plus nodigt jou graag uit te brainstormen en deel te nemen aan de Place Game E/G buurt. De centrale vraag van deze middag is: Hoe maken we de E/G buurt van leefbaar naar liefdevol?

De E/G buurt in Bijlmer Oost is een dynamische multiculturele buurt. De E/G buurt is door de gemeente aangewezen als ontwikkelbuurt. Hierdoor zijn, naast de reguliere opgaven, de volgende speerpunten genoemd: verbeteren van de lokale economie, creëren van meer saamhorigheid, stimuleren van ondernemerschap, en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.

Om deze doelen te bereiken heeft de gemeente Placemaking Plus ingehuurd om samen met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de buurt aan de slag te gaan om de buurt te veranderen van leefbaar naar liefdevol.

Waarom Placemaking in de E/G buurt?

Placemaking inspireert mensen om met elkaar op een andere manier naar de openbare ruimte te kijken en het te zien als het hart van de buurt. Openbare ruimte zorgt vaak voor ontmoetingen en verbindt de mensen uit de buurt. Hoe kunnen we de openbare ruimte in deze buurt verbeteren?

Wat is een Place Game?

We beginnen de middag met een uitleg wat Placemaking is, daarna vertelt projectmanager Maaike Romans waarom we dit in de E/G buurt doen. Na deze presentatie gaan we in kleine groepjes naar buiten en bezoeken we 10 verschillende plekken in de buurt om te kijken wat al goed is en wat we kunnen verbeteren om er een aangename(re) plek van te maken. Vervolgens gaan we naar binnen en presenteren de verschillende groepjes hun bevindingen en ideeën aan elkaar. De Place Game is zo ontworpen dat de kwaliteiten van een plaats die het bezit of nodig heeft naar voren komt.

Klik hier voor meer informatie over de Place Game

Aan het einde van deze bijeenkomst gaan we op zoek naar betrokken buurtbewoners en ondernemers die graag willen meehelpen. Deze groep vormt dan het zogenaamde Placemanagementteam en zal maandelijks bij elkaar komen om de ideeën uit de buurt te helpen realiseren.

 

Wat kun je na de Place Game verwachten?

De resultaten van de Place Game worden vervolgens omgezet in een rapport en een quick wins-kaart, die de basis vormen voor wat waar en wanneer moet gebeuren. De Quick wins worden besproken met het eerste Placemanagement-team en vervolgens fysiek overgedragen in coalitie met respectieve lokale partners. De gemeenschap zal samenkomen om de door hen voorgestelde korte- en langetermijnideeën te realiseren. Dus de place game is een hulpmiddel dat ons helpt ideeën te vinden om een ruimte te activeren met de buurtbewoners en de lokale economie te verbeteren en de buurt blij te maken.

 

Datum – donderdag 13 September

Tijd - 16:00 - 20:00 

Locatie - Egeldonk 50, Amsterdam

Meer informatie – zie facebook, klik hier