Placemaking Gibraltarbuurt

Amsterdam West - 2016

De Gibraltarbuurt is een karakteristieke omgeving, in Amsterdam West dat zich enerzijds profiteert van de opkomst van Bos en Lommer, maar waar anderzijds ook nog veel armoede waar veel ontmoetingsplekken aanwezig zijn. Deze plekken worden omringd door groen en leegstaande panden.Dit biedt veel mogelijkheden voor nieuwe ondernemers, initiatiefnemers en buurtbewoners.

De plekken in de buurt missen een connectie met de buurtbewoners, er is sprake van verloedering van het straatmeubilair, deze aspecten tasten het straatbeeld en de sfeer in de buurt aan. Er is een gemis aan activiteiten in de Gibraltarbuurt die bijdragen aan de sociale cohesie in deze buurt. Bewoners leven gescheiden en hebben naar eigen zeggen geen behoefte aan verandering

 

Sfeerverlichting Solebayplein

23 december 2016

'As the Sun colors flowers, so does Art color life'
John Lubbock

Het Solebayplein werd door de buurt als donker en onprettig ervaren. Samen met de buurt is er gezocht naar een passende oplossing om hier wat aan te doen.

Uiteindelijk is er gekozen voor het hergebruiken van de kleurrijke en creatieve kerstverlichting die vroeger de Jan Evertsenstraat verfraaiden.

Dat deed ons een lichtje branden "Waar zijn die oude jerrycans gebleven?" Deze lagen nutteloos in de opslag, een uitgelezen kans om met een betaalbare en duurzame oplossing dit gebied tot nieuw leven te wekken. 


Stoepbord Solebayplein - Gibraltarkwartier

25 november 2016

 

In het kader van de place game is het naamloze plantsoen omgedoopt tot het Solebayplein in het Gibraltarkwartier. Met deze eenvoudige interventie is de buurt een plein rijker, een plein dat in 2017 wordt heringericht tot een prettige verblijfsplek. Ontwerper Paul Fennis - bekend van zijn straatnaamborden Amsterdam - ontwierp in het kader van Placemaking 'Gibraltar Rocks' een passend stoepbord. De feestelijke onthulling vond plaats voor de deur van Lot's Toko - ambassadeur van het plein.

De eerste stappen om van dit gebied - plantsoen en plint - een leefbaar plein te maken voor de buurt.


Place game met kinderen

30 november 2016

 


In het kader van het Winterfeest Speeltuin Nieuw Gibraltar organiseerden Operatie Periscoop en Placemaking Plus een speciale place game met en voor kinderen en hun ouders als onderdeel van Placemaking Gibraltar Rocks..

Naast demonstraties van de Kung Fu school, muziek- en knutselactiviteiten hebben we spelenderwijs met de enthousiaste kinderen en ouders nagedacht over de speeltuin.. Hoe kun je die nog leuker maken en wat zou je in het speeltuingebouwtje kunnen programmeren?

Enkele resultaten:
- meer groen op en rond de speeltuin
- kinderkaraoke
- muurschildering op schutting rond speeltuin
- weggeefwinkel
- vrouwenochtend in speeltuin

Een volledig verslag van de place game vind je hier.

 
 

Place game 

9 juli 2016

Door middel van een place game komen we erachter hoe betrokkenen naar hun leefomgeving kijken en welke activiteiten zij hier graag zouden willen zien. De bestaande groep van actieve buurtbewoners wordt gecombineerd met ondernemers en overige buurtbewoners. Gezamenlijk streven ze naar nieuwe ideeën voor de buurt.

In de Gibraltarbuurt zijn de deelnemers opzoek gegaan naar ideëen die snel gerealiseerd kunnen worden (lighter, quicker, cheaper). Na afloop van de place game wordt er een placemanagement team opgesteld bestaande uit de deelnemers die zich in willen blijven zetten voor hun buurt. Zij werken de komende periode gezamenlijk aan het vernieuwen van hun eigen buurt.

Een volledig verslag van de place game vind je hier.

Concept map