Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Home

"From livable to lovable"

De passie voor Placemaking is overal in de wereld evident en dat doet ons goed. Ook al ben je nog wat onzeker over de kansen die Placemaking biedt voor Communities, is nu het moment om je aan te sluiten bij de groeiende Placemaking beweging die onderweg is van Openbare Ruimte naar "Place"!

De Droom(IJS)baan, Delflandplein

15 feb - 4 mar, 2018

Geslaagd! Dat was het droombaan schaatsproject voor- en door- de buurt georganiseerd in stadsdeel Nieuw-West

Hondsrugweg, Amstel III,Amsterdam

maart, 2018

Het Amstel III-gebied ondergaat een enorme transformatie, de verandering zal plaatsvinden in een duur en in de tijd en wil de plek ondersteunen om liefdevol te zijn in zijn transitie.

Reigersbos Placegame, Amsterdam

22 Jan, 2018

In samenwerking met de REB, de gemeente Amsterdam, Stadgenoot, Cordaan en Sectie 5 organiseerde Placemaking Plus op 22 januari 2018 een Place Game in het winkelcentrum Reigersbos met als doel mogelijkheden voor dit gebied te verkennen.

 

Modderdag, meinerswijk, Arnhem

Jun, 2017

Het eerste initiatief uit het Placereport - Stadsblokken Meinerswijk is enorm succesvol verlopen met een landelijk Modderdag record van 160.000 spelende kinderen en hoog bezoek van Het Koninklijk Huis, Prinses Laurentien.

Muziekplein Placegame, Utrecht

13 Dec, 2017

De levendigheid en lieflijkheden in de Muziekplein-omgeving kunnen worden gestimuleerd door meer activiteiten te organiseren met ondernemers en bewoners. 

 

 

DAK, Schalkwijk

sinds 2015- heden

Het DAK is weer geopend! Tot 1 september is het dak open met elke dag een nieuwe activiteit.

Placemaking week 2017, Amsterdam

10 oct -14 oct, 2018

Na het voorgaande succes in Vancouver zal Placemaking Week 2017 zich vestigen in Amsterdam! Van 11 tot 14 oktober zullen wij samen met PPS, Pakhuis de Zwijger, STIPO and The City at Eye Level de handen ineen slaan om op zoek te gaan naar nieuwe strategieën voor het bevorderen van placemaking!

Schilderdag - Delflandplein

19 July, 2017

 Placemaking Plus zijn eerste Schilderdag georganiseerd. Samen met de kinderen uit de Delflandpleinbuurt hebben zij het plein opgevrolijkt door middel van kleurrijke kunstwerken.