Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Home

"From livable to lovable"

De passie voor Placemaking is overal in de wereld evident en dat doet ons goed. Ook al ben je nog wat onzeker over de kansen die Placemaking biedt voor Communities, is nu het moment om je aan te sluiten bij de groeiende Placemaking beweging die onderweg is van Openbare Ruimte naar "Place"!

EG Buurt Place Game, Amsterdam

13 Sept, 2018

Placemaking Plus nodigt jou graag uit te brainstormen en deel te nemen aan de Place Game E/G buurt. De centrale vraag van deze middag is: Hoe maken we de E/G buurt van leefbaar naar liefdevol?

Kleurrijk Reigersbos, Amsterdam

Juli, 2018

Samen met de bewoners van Reigersbos zullen de vele grijze muren van de ingangen van het winkelcentrum veranderen in kleurrijke straatkunstwerken die niet alleen bewoners maar ook bezoekers zullen genieten!

Hondsrugweg, Amstel III, Amsterdam

March, 2018 onwards


Het Amstel III-gebied ondergaat een enorme transformatie, de verandering zal plaatsvinden in een duur en in de tijd en wil de plek ondersteunen om liefdevol te zijn in de overgang.

Events + Conferences 2018

 

In de zomer van 2018 nam Placemaking Plus deel en hielp organiseren We maken het stadsfestival in Amsterdam. Ook Placemaking Plus was aanwezig op de EFMI-conferentie

Tiny Forest - Muziekplein

April 4, 2018

Plantdag Tiny Forest Muziekplein Terwijde Utrecht brengt kinderen dichter bij de natuur, geeft een functie aan de leegte en integreert zich in het ontwerp van de openbare ruimte onder BFAS architectuur stedenbouw.

DAK - Schalkwijk

sinds 2015 - nu


DAK 2018 is in zijn derde jaar met tal van evenementen en initiatieven waardoor het opnieuw een succes wordt. 

   Painting Day - Delflandplein

19 July, 2017

Placemaking Plus organiseerde zijn eerste Schilderdag. Samen met de kinderen van de Delflandpleinbuurt hebben ze het plein gevuld met kleurrijke kunstwerken.

 

Playground CS, Amsterdam

Pal voor het Centraal Station van Amsterdam werd half juli 2015 een prachtige tijdelijke speelplek geopend: PlaygroundCS. Zand, emmertjes, scheppen, ligstoelen, hangmatten en parasols gaven de plek de sfeer van een strand.

IJSbaan, Delflandplein

15 feb - 4 maar, 2018

Geslaagd! Dat was het schaatsproject van Droombaan voor en door de wijk georganiseerd in het New West-district. Het was een mooi product van coalities tussen belanghebbenden. 

Training Placemaking Plus

May, 2018

In mei 2018 voerde Placemaking Plus zijn eerste interne training uit. De sessie bestond uit een intensieve tweedaagse cursus die de kennis van de deelnemers over concepten voor placemaking uitbouwde en de tools leverde om individuele projecten te implementeren en te beheren.

Placemaking Week, 2017

Amsterdam,  10th-14th Oct 2016

Voortbouwend op het momentum van de Placemaking Leadership Council en de Placemaking Week 2016 in Vancouver werkte Project for Public Spaces samen met hun Nederlandse partners - STIPO, PlacemakingPlus en Pakhuis de Zwijger - om een dynamisch forum te creëren voor aanwezigen om concrete strategieën te ontwikkelen en te delen om het maken van kaarten te bevorderen lokaal en wereldwijd - de Placemaking Week 2017.