Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Hondsrugweg

Hondsrugweg, Amstel III

 

Startinitiatief: feb- mar, 2018

Het Amstel III-gebied ondergaat een enorme transformatie van een monofunctioneel werkgebied naar een kantoor voor gemengd gebruik, woonwijken en studentenhuisvesting. De verandering zal plaatsvinden in een duur en in de tijd en heeft als doel de plek te ondersteunen die liefdevol is in zijn overgang. We bedenken binnenkort een mini-placemame en voeren daarna de korte- en langetermijnideeën uit met betrekking tot placemaking.