Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Katowice, Poland

 

Katowice, Poland

 

Op verzoek van lokale gemeenschappen en politici en de Universiteit van Katowice voerden we een inspirerende Place Game in “mijnwerkers” gemeenschap van Nikiszowiec in Katowice (Silezië, Polen). Samen met lokale Placemakers en Majiec Zacher, hoogleraar aan de Technische Universiteit van Katowice, hebben we in juni 2015  in Stockholm “Katowice Places” gepresenteerd op de VN-Habitat, Future of Places-conferentie.Op verzoek van lokale gemeenschappen en politici en de Universiteit van Katowice voerden we een inspirerende Place Game in “mijnwerkers” gemeenschap van Nikiszowiec in Katowice (Silezië, Polen). Samen met lokale Placemakers en Majiec Zacher, hoogleraar aan de Technische Universiteit van Katowice, hebben we in juni 2015  in Stockholm “Katowice Places” gepresenteerd op de VN-Habitat, Future of Places-conferentie.