Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Meinerswijk

 

Stadsblokken - Meinerswijk

 

Tegenover het stadshart van Arnhem ligt het gebied Stadsblokken-Meinerswijk.

Een groot gebied dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de historie van Arnhem. Een gebied in ontwikkeling en dat kansen bied voor nieuwe initiatieven.

In 2015 heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarin er een recreatief fietspadennet werd ontworpen en de natuur nog steeds de kans krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Kondor Wessels Projecten heeft nu naar aanleiding van het referendum in samenwerking met Placemaking Plus een Place Game georganiseerd waarbij bewoners ondernemers en andere gebruikers van het gebied hun initiatieven hebben kunnen delen en in de gelegenheid worden gesteld deze zelf te realiseren en/of voort te zetten op de korte en lange termijn.
 

 

Place Game

April 2017

Zo’n 40 betrokkenen namen deel aan de Place Game; deelnemers van lokale bedrijven, winkeleigenaren, bewoners en ambtenaren. De deelnemers hebben een verbeteringsstrategie gepresenteerd van korte termijn interventies die veelal gepaard gaan met lagere kosten en risico’s (“lighter, quicker & cheaper”), maar ook oplossingen gericht op de langere termijn.

Stadsblokken-Meinerswijk wordt ervaren als een mooi rustgevend gebied. Door de natuur en de ruimte vinden omwonende dat er niet veel verandering nodig is aan het gebied. Wel is er een tekort aan activiteiten in het gebied en vooral een gemis aan zitplekken.

Tijdens de placegame wordt organische ontwikkeling vaak genoemd, door gebruik te maken van de natuurlijke materialen hoeft er niet veel ingegrepen te worden in dit rustgevende gebied.

Een volledig verslag van de place game vind je hier