"From livable to lovable"

De passie voor Placemaking is overal in de wereld evident en dat doet ons goed. Ook al ben je nog wat onzeker over de kansen die Placemaking biedt voor Communities, is nu het moment om je aan te sluiten bij de groeiende Placemaking beweging die onderweg is van Openbare Ruimte naar "Place"!

De Droom(IJS)baan, Delflandplein

 DelflandpleinIJSBAAN VOOR DE DELFLANDPLEINBUURT op echt ijs met de Delflanddroombaan van 15 februari tot 4 maart; van jong tot oud en van schaatsrot tot beginneling of niet-schaatser, iedereen is welkom en iedereen uit de Delflandpleinbuurt heeft gratis entree

Placemaking Week 2017, Amsterdam

Na het voorgaande succes in Vancouver zal Placemaking Week 2017 zich vestigen in Amsterdam! Van 11 tot 14 oktober zullen wij samen met PPS, Pakhuis de Zwijger, STIPO and The City at Eye Level de handen ineen slaan om op zoek te gaan naar nieuwe strategieën voor het bevorderen van placemaking!

DAK - Schalkwijk

Het DAK is weer geopend! Tot 1 september is het dak open met elke dag een nieuwe activiteit.
Voor meer informatie en de programmering.
klikt u hier.  

Schilderdag - Delflandplein

19 Juli heeft Placemaking Plus zijn eerste Schilderdag georganiseerd. Samen met de kinderen uit de Delflandpleinbuurt hebben zij het plein opgevrolijkt door middel van kleurrijke kunstwerken.

 

Modderdag - Arnhem

Het eerste initiatief uit het Placereport - Stadsblokken Meinerswijk is enorm succesvol verlopen met een landelijk Modderdag record van 160.000 spelende kinderen en hoog bezoek van Het Koninklijk Huis, Prinses Laurentien.