Stationsgebied, Nunspeet

 

Het stationsgebied ligt centraal en vormt een scheiding tussen het dorp van Nunspeet en het Veluws natuurgebied dat hieraan grenst. Het stationsgebied heeft een deel van zijn levendigheid verloren doordat het gebied een onduidelijke functie heeft en niet volledig in gebruik wordt genomen.  Buurtbewoners en - ondernemers zouden hier graag verandering in willen zien en het stationsgebied weer zien floreren. In samenwerking met de gemeente Nunspeet en het ministerie van infrastructuur en milieu is Placemaking Plus de uitdaging aangegaan om van het stationsgebied weer een aantrekkelijke plek te maken!

 

Place Game

September, 2017

Om de mogelijkheden rondom het stationsgebied in Nunspeet te verkennen werd er een placegame georganiseerd vanuit Placemaking Plus.De Place Game werd geleid door Placemaking Plus, op basis van de principes en methodologie van Project for Public Spaces. Zo’n 20 betrokkenen namen deel aan de Place Game; lokale ondernemers, winkeleigenaren, buurtbewoners en ambtenaren. De deelnemers hebben meerdere
verbeteringsstrategiën gepresenteerd van korte termijn interventies maar ook
oplossingen gericht op de langere termijn.Deze benadering zorgt voor een gecoördineerd experiment. Wat zijn de beste manieren om de ideeën van de deelnemers om te zetten in een fysieke realiteit. De Place Game is het startpunt van een leerproces om de verbetering van de publieke ruimte en het borgen hiervan voor een langere periode te faciliteren. Aan het eind van de Place Game is er een Place Management Team gevormd uit de deelnemers die aangegeven hebben actief met de resultaten van de middag aan de slag te willen gaan. Zij zullen samenwerken aan het realiseren van de ‘quick wins’ en wanneer dat succesvol is, gaandeweg steeds grotere uitdagingen kunnen opzoeken.