Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Onze plus

 

Onze Plus

"Placemaking begint voor ons bij het leggen van een diep en intens contact met alle mensen in de buurt"

Het verhaal achter de Placemaking Plus’ poezen

Het was jaren geleden dat Fred Kent, President van Project for Public Spaces aan Placemaking Plus oprichter Peter Groenendaal uitlegde dat op prettige, warme plekjes in de stad ook goed gezorgd wordt voor poesjes door de bewoners en/of ondernemers. De Placemaking Plus poesjes zijn moeder en kind. De foto is genomen door placemaker Joan Brenda Hunt in Kanlica, schitterend gelegen aan de Bosporus, aan de Aziatische kant van Istanbul, Turkije.