Participatie met Placemaking 

 

De Nieuwe Omgevingswet en Participatie

De Nieuwe Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking. En er wordt al veel geëxperimenteerd her en der in het land. 

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  •   Vroegtijdig betrekken van partijen bij besluitvorming

  • Participatie is voor en door burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties èn andere overheden (derde partijen)

  • Gebaseerd op vertrouwen

  •   Omgevingswet regelt het WAT, niet het HOE

Vaak gescheiden werelden binnen de muren van Nederlandse Gemeenten  

Uit recent onderzoek door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat er echt nog wel een en ander moet gebeuren om tot vruchtbare ketensamenwerking te komen.

“Een ieder moet los komen van zijn professionele achtergrond en de opgave centraal stellen”, zegt een respondent. Dat is niet eenvoudig, stellen anderen: “Bestemmingplanmakers en behandelaars van vergunningaanvragen leven in twee, haast strikt gescheiden werelden, waarbij nauwelijks sprake is van samenwerking, laat staan wederzijds respect.”

participatieladder-03-03-03.jpg

Participatie door middel van Placemaking 

Plek en Participatie, vormen de kern van wat bekend staat als "Placemaking ". Ontwikkeld door Project for Public Space (PPS) in New York en geïnspireerd door Jane Jacobs en “Holly” White. De kernwaarden van participatie d.m.v. Placemaking zijn: coproduceren en meebeslissen.

Participatie speelt zich af op verschillende niveaus. We betrekken bewoners, lokale ondernemers, projectontwikkelaars, projectmanagers, ondernemers, de gemeente en mensen die verbonden zijn met de plek. Het proces begint met het kennismaken met het gebied en het ontmoeten van de ‘Zealous Nuts’ in het gebied.  Zij stellen ons voor aan anderen in het gebied voor het vormen van coalities. Zowel Bottom-up als top-down. Op deze wijze werken wij samen met de Communities (Community als expert en wij als gereedschap)  naar een datum voor de zogenaamde Place Game. ‘

Hoe kan het hier worden als we…

De Place game is een uiterst belangrijke schakel in de participatiemethodologie. We kijken in kleine groepjes naar 10 plekken. We zijn onszelf en niet de ambtenaar, de winkelier of de ontwikkelaar.  We spreken samen over wat we gezien hebben en over kansrijke verbeteringen. “Hoe was het hier ooit, hoe is het hier nu en hoe kan het hier worden als we….” Er zijn vaak wel 10 dingen te doen op een plekje. #PowerOfTen . 10x10=100 dingen in een gebied. Van #RuimteNaarPlek.  Aan ’t einde van de Place Game melden een aantal deelnemers zich aan voor het Place Managent Team. (PMT). Meestal tussen de 5 en 10 leden. En er wordt een datum geprikt voor het eerste overleg van Het Place Management Team.

#LeefbaarNaarLiefdevol
Verdere stappen omvatten het maken van een Quick Wins Kaart en het Place Game Rapport, een verslag van de participatieve Place Game. Met behulp van deze twee producten proberen we vervolgens samen met de lokale coalities de ruimte te ontwikkelen van  #RuimteNaarPlek en van #LeefbaarNaarLiefdevol. De voorstellen worden vervolgens besproken, gewogen en geanalyseerd door het Place Managent Team om tot acties te komen.