Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Playground CS

 

Playground CS, Amsterdam

 

Plus Dienst: Placemanagment - Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, 2015

Pal voor het Centraal Station van Amsterdam werd half juli 2015 een prachtige tijdelijke speelplek geopend: PlaygroundCS. Zand, emmertjes, scheppen, ligstoelen, hangmatten en parasols gaven de plek de sfeer van een strand. De plek vormde een oase voor kinderen en gezinnen in de hectiek van de stad. De Playground vormde de aftrap van een project om kinderen meer speelruimte in de stad te geven.

Initiatiefnemer is Henny Heijmans van Amsterdamverbindt, Gemeente Amsterdam (Sport,Ruimte en duurzaamheid, Stad in Balans).