Privacystatement 

 

Artikel 12 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Placemaking Plus en BFAS architectuur stedenbouw (PM+ BFAS), gevestigd aan de Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

PM+ BFAS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt of die via openbare bronnen zoals de website van een relatie verkrijgbaar zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw bedrijfsnaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw KVK nummer
- Uw vestigingsnummer
- Uw BTW nummer
- Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)

PM+ BFAS verwerkt de volgende gevoelige persoonsgegevens van u:
- Uw Burger Service Nummer (i.v.m. vergunningsaanvragen)

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt PM+ BFAS voor de administratie en facturatie, voor het verstrekken van projectgegevens aan betrokkenen, voor een vergunningsaanvraag en/of om u uit te nodigen voor evenementen die door ons worden georganiseerd.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

PM+ BFAS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Indien dit wel het geval is zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen we uw gegevens na deze termijn verwijderen.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. Het netwerk waar uw gegevens opstaan is beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Mocht er ondanks deze maatregelen een zogenaamd “datalek” ontstaan zullen we aangifte doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

PM+ BFAS verstrekt uw persoonsgegevens alléén met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Website

PM+ BFAS slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op. 
Onze websites worden gehost door Squarespace, Inc. Voor het privacy beleid van Squarespace verwijzen wij naar: www.squarespace.com/privacy/.  Door Squarespace wordt gebruik gemaakt van cookies. Hiervoor verwijzen wij naar: www.squarespace.com/cookie-policy

Statistieken
Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy- gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

- Bezoekersaantallen
- Land van herkomst
- Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
- Bezochte pagina's van onze website
- Tijdstip van het bezoek

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen. 

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@placemakingplus.com. Wij zullen zo snel mogelijk, en streven ernaar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.