Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Race of eleven cities, Canada

 

Alternatieve Elfstedentocht, Canada

 

Tijdens werkzaamheden voor het Canadees Bureau voor Toerisme (Tourism Canada) in Den Haag hebben we een ontmoeting gehad met de organisatoren van de Nederland’s beroemdste Nederland’s schaatsevenement de Elfstedentocht. We werkten met de organisatie samen om het evenement twee keer te verhuizen naar Ontario en Quebec (Canada). Dit gebeurde in februari tijdens de koudste tijd van het jaar met een live tv-uitzending in Nederland.