Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Training Placemaking

Placemaking Plus haar 1e tweedaagse Training staat op het programma deze zomer. Tijdens de Training ‘Placemaking in de praktijk’ komen vragen en voorbeelden over het hoe en waarom van placemaking aan bod. De Training vindt plaats van donderdag 31 mei tot en met vrijdag 1 juni in Amsterdam.

 

Training Placemaking

Mei 2018

In mei 2018 voerde Placemaking Plus zijn eerste interne training uit. De sessie bestond uit een intensieve tweedaagse cursus die voortbouwde op de kennis van de deelnemers over Placemaking-concepten, en bood de tools om individuele projecten te implementeren en te beheren. Het was vooral gericht op professionals en studenten die een algemeen belang hadden in Placemaking.

Het doel van de cursus was om deelnemers creatieve ideeën te bieden voor de implementatie en het beheer van placemakingprojecten. Meer dan twee dagen in een groep van iets minder dan 20 presenteerden en bespraken we de definities, concepten, methodologieën en implementaties van placemaking en aanverwante projecten, bezochten twee verschillende locaties in Amsterdam om openbare ruimtes te analyseren met behulp van een reeks van onze plaatsanalysetools en -technieken , geleerd van ervaren professionals en verbonden met andere Placemakers.

Sprekers waren onder meer mensen van organisaties waarmee we hebben samengewerkt aan recente succesverhalen. De onderwerpen variëren van ervaringen uit de eerste hand om lichtere, snellere, goedkopere projecten te implementeren, tot het belang van het vormen van de juiste coalities.

Placemaking vereist meer vaardigheden dan een discipline kan bieden. Placemaking Plus blijft gewijd aan het ondersteunen van de beweging, het uitbreiden van het netwerk en het delen van onze ervaring en middelen met Placemakers en bondgenoten overal. Klik hier om je aan te melden voor de volgende trainingssessie in november.