Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Home

"From livable to lovable"

De passie voor Placemaking is overal in de wereld evident en dat doet ons goed. Ook al ben je nog wat onzeker over de kansen die Placemaking biedt voor Communities, is nu het moment om je aan te sluiten bij de groeiende Placemaking beweging die onderweg is van Openbare Ruimte naar "Place"!

Modderdag - 29 juni

29 juni vindt het grootste ModderEvent plaats in Stadsblokken Meinerswijk!
Één van de eerste initiatieven uit de Place Game. Ben jij er ook bij?!

 

Place Game - Delflandplein

 Placemaking Plus heeft  op 19 mei 2017  een Place Game georganiseerd  op het Delflandplein, Amsterdam Nieuw-West met als doel het verkennen van kansen voor dit gebied

Placemaking week 2017, Amsterdam

Na het voorgaande succes in Vancouver zal Placemaking Week 2017 zich vestigen in Amsterdam! Van 11 tot 14 oktober zullen wij samen met PPS, Pakhuis de Zwijger, STIPO and The City at Eye Level de handen ineen slaan om op zoek te gaan naar nieuwe strategieën voor het bevorderen van placemaking!

Place Game - Stadsblokken Meinerswijk

In opdracht van Kondor Wessels Projecten heeft er op 7 april 2017 – in samenwerking met Placemaking Plus - een Place Game plaatsgevonden in het gebied Stadblokken-Meinerswijk in Arnhem met als doel het verkennen van kansen voor dit gebied. 

OnderDAK Schalkwijk, Haarlem

Paar week geleden heeft het DAK Schalkwijk OnderDAK plaats gevonden in het Winkelcentrum Schalkwijk! Tot de zonnestralen hun weg terugvinden naar Nederland zullen de activiteiten van #OnderDAK plaatsvinden IN het winkelcentrum.