Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Home

"From livable to lovable"

De passie voor Placemaking is overal in de wereld evident en dat doet ons goed. Ook al ben je nog wat onzeker over de kansen die Placemaking biedt voor Communities, is nu het moment om je aan te sluiten bij de groeiende Placemaking beweging die onderweg is van Openbare Ruimte naar "Place"!

EG Buurt Place Game, Amsterdam

13 Sept, 2018

Placemaking Plus nodigt jou graag uit te brainstormen en deel te nemen aan de Place Game E/G buurt. De centrale vraag van deze middag is: Hoe maken we de E/G buurt van leefbaar naar liefdevol?

Kleurrijk Reigersbos, Amsterdam

Juli, 2018

Samen met de bewoners van Reigersbos zullen de vele grijze muren van de ingangen van het winkelcentrum veranderen in kleurrijke straatkunstwerken die niet alleen bewoners maar ook bezoekers zullen genieten!

Hondsrugweg, Amstel III, Amsterdam

March, 2018 onwards


Het Amstel III-gebied ondergaat een enorme transformatie, de verandering zal plaatsvinden in een duur en in de tijd en wil de plek ondersteunen om liefdevol te zijn in de overgang. De eerste stappen naar deze transformatie zijn al gezet met het team van Bloei & Groei aan het planten langs de Hondsrugweg

Events + Conferences 2018

 

In de zomer van 2018 nam Placemaking Plus deel en hielp organiseren We maken het stadsfestival in Amsterdam. Ook Placemaking Plus was aanwezig op de EFMI-conferentie

 

 

 

DAK - Schalkwijk

sinds 2015 - nu


DAK 2018 is in zijn derde jaar met tal van evenementen en initiatieven waardoor het opnieuw een succes wordt.

 

 

   Painting Day - Delflandplein

19 July, 2017

Placemaking Plus organiseerde zijn eerste Schilderdag. Samen met de kinderen van de Delflandpleinbuurt hebben ze het plein gevuld met kleurrijke kunstwerken.

 

IJSbaan, Delflandplein

15 feb - 4 maar, 2018

Geslaagd! Dat was het schaatsproject van Droombaan voor en door de wijk georganiseerd in het New West-district. Het was een mooi product van coalities tussen belanghebbenden.

 

 

Training Placemaking Plus

May, 2018

In mei 2018 voerde Placemaking Plus zijn eerste interne training uit. De sessie bestond uit een intensieve tweedaagse cursus die de kennis van de deelnemers over concepten voor placemaking uitbouwde en de tools leverde om individuele projecten te implementeren en te beheren.