Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Home

"From livable to lovable"

De passie voor Placemaking is overal in de wereld evident en dat doet ons goed. Ook al ben je nog wat onzeker over de kansen die Placemaking biedt voor Communities, is nu het moment om je aan te sluiten bij de groeiende Placemaking beweging die onderweg is van Openbare Ruimte naar "Place"!

OnderDAK Schalkwijk, Haarlem

Paar week geleden heeft het DAK Schalkwijk OnderDAK plaats gevonden in het Winkelcentrum Schalkwijk! Tot de zonnestralen hun weg terugvinden naar Nederland zullen de activiteiten van #OnderDAK plaatsvinden IN het winkelcentrum.

Placemaking week 2017, Amsterdam

Na het voorgaande succes in Vancouver zal Placemaking Week 2017 zich vestigen in Amsterdam! Van 11 tot 14 oktober zullen wij samen met PPS, Pakhuis de Zwijger, STIPO and The City at Eye Level de handen ineen slaan om op zoek te gaan naar nieuwe strategieën voor het bevorderen van placemaking!

Place Game - Stadsblokken Meinerswijk

Wij nodigen alle gebruikers van dit gebied - ondernemers, bewoners, recreanten, passanten, ambtenaren - uit met ons ideeën te verzamelen en daarmee Stadsblokken-Meinerswijk uiteindelijk te transformeren in een aantrekkelijk verblijfsgebied voor alle Arnhemmers.Wij hopen u te mogen verwelkomen op 7 april om 13.30 bij de Stadsblokkenwerf!

Sfeerverlichting Solebayplein, Amsterdam

Het Solebayplein werd door de buurt als donker en onprettig ervaren. Samen met de buurt is er gezocht naar een passende oplossing om hier wat aan te doen. Uiteindelijk is er gekozen voor het hergebruik van de kleurrijke en creatieve kerstverlichting die vroeger de Jan Evertsenstraat verfraaiden.

DAK Schalkwijk, Haarlem

Het DAK van de parkeergarage in winkelcentrum Schalkwijk is omgetoverd tot een geweldige plek om te zijn. Er worden verschillende activiteiten en optredens georganiseerd voor jong en oud.